Voorzichtig met trapezeprofielen voor minder dan 3,99 €/m²

 

Geachte klant,

 

Regelmatig stellen wij vast dat diverse concurrenten trapezeprofielen voor de bovengenoemde dumpprijzen aanbieden. Wij willen u enerzijds uitleggen waarom de verwerking van een dergelijk (goedkoop) profiel uw bouwproject uiteindelijk veel duurder maakt. Anderzijds leggen wij hieronder uit dat dit materiaal in geen geval geschikt is voor bouwprojecten waar naleving van DIN EN-voorschriften en aantoning van het statische draagvermogen verplicht zijn.
 

1. De bovenstaande, tegen dumpprijzen aangeboden profielen hebben deels een plaatdikte van slechts 0,2 - 0,4 mm. De toepassing van dit dunne materiaal betekent voor u dat u een onderconstructie over het volledige oppervlak moet realiseren of dat u de oplegpunten door extra balken of stalen elementen dichter op elkaar moet uitvoeren dan nodig is bij gebruik van een plaat van 0,63 mm of 0,75 mm dikte met haar hogere draagvermogen. Extra houten of stalen elementen met het benodigde bevestigingsmateriaal verhogen de kosten aanzienlijk. Bovendien moet u bij de dure installatie van het dunne materiaal voor uw eigen veiligheid ook nog gebruik maken van planken die contactgeluid dempen. Het dunne materiaal wordt al snel beschadigd en gaan lekken, wanneer er overheen wordt gelopen of er bijv. takken opvallen. Hier is al te zien dat er op de verkeerde zaken is bespaard. 

2. Aan de verplichte nieuwe DIN-voorschriften - verplicht voor alle bouwprojecten waarbij afnames en op voorschriften gebaseerde bouwtechnische controles plaatsvinden - wordt door de bovengenoemde dunnere platen meestal niet voldaan. Wij verwijzen hier naar de Duitse toelatingen (bouwstatische typetestcertificaten) van onze profielen en naar de bijbehorende toetsing van het draagvermogen volgens DIN EN 1993-1-3. Wanneer materiaal zonder Duitse toelating wordt ingebouwd, leidt dit bij een navolgende controle tot een verplichte demontage. Tijdens de montage zou een controle de stillegging van de bouw tot gevolg kunnen hebben. 

3. Wij hebben ter verduidelijking enkele voorbeelden van een lokaal staalbouwbedrijf toegevoegd die ter veraanschouwelijking altijd op basis van hetzelfde oppervlak van 1200 m2 berekend zijn en allemaal tot de conclusie leidden dat de op het eerste oog voordeligere trapezeplaat uiteindelijk het duurste is en bovendien niet over de vereiste toelating beschikt. 

4. Mochten alle bovenstaande punten in uw bouwproject een ondergeschikte rol spelen, dan kunnen wij u natuurlijk ook restpartijen / speciale partijen aanbieden. Hier kunt u naar vragen onder het doorkiesnummer: +49 (0)5921-8082-11. 


Uw team van Hoffmann GmbH

Goedkope dakprofielen leveren niet automatisch een voordelige dakbedekking op!

Aan de hand van de onderstaande kostenberekening van een neutrale staalbouwfirma kunt u zien dat men er niet zomaar vanuit kan gaan dat goedkope dakprofielen een voordelige dakbedekking opleveren. 
Door de dunnere materiaaldiktes van de profielen en de vaak niet bestaande toelating is een bijna twee keer zo dure onderconstructie nodig dan bij dikkere, wel toegelaten profielen.
 
 
Voorbeelden: